سرزمین تنهایی

تـــــــمام سکوت ها فـــریادند .... گوش هایت را تــــــیز کن ...

In tHe NaMe oF gOd[ جمعه بیست و دوم دی 1391 ] [ 0:36 ] [ تنها ] [ ]